Home » Arduino Uno / Nano » SPI OLed op Arduino Uno en Nano

SPI OLed op Arduino Uno en Nano

SPI  OLed display 64 x 128   Oled dislpay 128x64 op Uno Display SPI Oled 128 x 64 op Nano   Arduino UNO                                                                            Arduino Nano V3Display_oled                                                              Display_oled_op_Nano_   met dank aan Brainy Bits voor de software Kleine aanpassingen gemaakt t.b.v. pin aansluitigen (daardor zijn geen draden nodig)