Home » Arduino Uno / Nano » Auto-Fiets prog

Auto-Fiets prog

// configureer de ledpinnen,
// aan op de digitale poort 11 en 12 van de arduino
int Drukker = 8;
int InA = 9;
int InB = 10;
int OutA = 11;
int OutB = 12;

int val = 0;
int val1 = 0;
int val2 = 0;

// de ‘setup routine’ waneer er op reset wordt gedrukt:
void setup() {
// zet en configureer de ‘ledpin’ als een uitgang.
pinMode(Drukker, INPUT);
digitalWrite(Drukker, HIGH); // turn on pullup resistors
pinMode(InA, INPUT);
digitalWrite(InA, HIGH); // turn on pullup resistors
pinMode(InB, INPUT);
digitalWrite(InB, HIGH); // turn on pullup resistors
pinMode(OutA, OUTPUT);
pinMode(OutB, OUTPUT);
}

// deze loop wordt continu herhaald
void loop() {
val = digitalRead(Drukker); // read input value
if (val == LOW) { // check if the input is HIGH (button released)
digitalWrite(OutA, HIGH); // Zet de LED aan door het voltage hoog te maken
delay(30); // wacht voor een seconde (tijd in ms)
digitalWrite(OutB, HIGH); // Zet de LED aan door het voltage hoog te maken
delay(30); // wacht voor een seconde (tijd in ms)
digitalWrite(OutA, LOW); // Zet de LED uit door het voltage laag te maken
delay(30); // wacht voor een seconde (tijd in ms)
digitalWrite(OutB, LOW); // Zet de LED aan door het voltage hoog te maken
delay(30); // wacht voor een seconde (tijd in ms)
} else {
val1 = digitalRead(InA); // read input value
if (val1 == HIGH) { // check if the input is HIGH (button released)
digitalWrite(OutA, HIGH); // turn ON
} else {
digitalWrite(OutA, LOW); // turn OFF
}
val2 = digitalRead(InB); // read input value
if (val2 == HIGH) { // check if the input is HIGH (button released)
digitalWrite(OutB, HIGH); // turn ON
} else {
digitalWrite(OutB, LOW); // turn OFF
}
}
}