Home » Arduino Uno / Nano » Barometer oud :>

Barometer oud :>

Oude contra kwikbarometer om gebouwd naar stappenmotor versie

(niet omdat het moet maar ….)

Draadeind 6mm

onderstaande foto gevonden op het net mijn versie is met een Nano
Aansluitingen wel op 8,9,10,11 van de arduino

Voeding stappenmotor 5V van de nano

DSPC01  <->  Nano    (aansluitingen)

Vcc      ——   3,3V
Gnd     ——  GND
SDA     ——  A4
SCK     ——- A5

Programma om de stappenmotor aan te sturen (Na het downloaden .txt weg halen)

Oude_barometer_V4.ino

Oude_barometer_V6.ino